info@denthaus.com.tr +90 312 511 31 15 Vista AVM Kızılcaşar Mah. Kızılcaşar 406/50
 • Vista AVM Kızılcaşar Mah. Kızılcaşar 406/50 İncek Gölbaşı – Ankara
[vc_row css=”.vc_custom_1582711148076{margin-bottom: 30px !important;}” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column css=”.vc_custom_1527240190798{padding-top: 0px !important;}”][woodmart_title align=”left” tag=”h3″ title=”1. VERİ SORUMLUSU” woodmart_css_id=”63230e9a727e0″ title_width=”100″][vc_column_text css=”.vc_custom_1663241896651{margin-bottom: 0px !important;}” el_class=”text-larger” text_larger=”no”]Kişisel verileriniz, ÖZSOYLU SAĞLIK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. Tarafından ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan poliklinik (POLİKLİNİK) işleteni VERİ SORUMLUSU sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmektedir.[/vc_column_text][vc_separator color=”white”][woodmart_title align=”left” tag=”h3″ title=”2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER” woodmart_css_id=”63230fea17813″ title_width=”100″][vc_column_text css=”.vc_custom_1663242246150{margin-bottom: 0px !important;}” el_class=”text-larger” text_larger=”no”]
 • Kimlik (Ad soyad, Anne – baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no vb.)
 • İletişim (Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.)
 • Özlük (Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb)
 • Kişisel Müşteri İşlem (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.)
 • Finans (Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.)
 • Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.)
 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlar (Görsel ve İşitsel kayıtlar vb.)
 • Sağlık Bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.)
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.)
[/vc_column_text][vc_separator color=”white”][woodmart_title align=”left” tag=”h3″ title=”3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER” woodmart_css_id=”632310e765833″ title_width=”100″][vc_column_text css=”.vc_custom_1663242495120{margin-bottom: 0px !important;}” el_class=”text-larger” text_larger=”no”]Kişisel veriler, VERİ SORUMLUSU tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ikincil düzenlemelerde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde; Veri sahiplerinin POLİKLİNİĞE başvurması ve ilk bilgilendirmenin yapılması, kaydın açılarak hasta dosyası oluşturulması, kâğıt ve elektronik ortamda tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla, SGK sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, POLİKLİNİĞE sevk edilmiş olması durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, cv ibrazıyla veya iş başvurularıyla, tedarikçi/hizmet alınan olarak herhangi bir amaçla POLİKLİNİK ile iletişime geçildiğinde ve hizmet alındığında otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilmektedir.

Sağlık verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü. Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları, ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemelerdir.[/vc_column_text][vc_separator color=”white”][woodmart_title align=”left” tag=”h3″ title=”4. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI” woodmart_css_id=”63231128d7940″ title_width=”100″][vc_column_text css=”.vc_custom_1663242554645{margin-bottom: 0px !important;}” el_class=”text-larger” text_larger=”no”]Kişisel verileriniz, sağlık hizmeti sunumu süreçlerinde alttaki listede belirtilen özel amaçlar ve tüzel kişilik vasfıyla yürütülen iş ve ticaret faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması,
 • Polikliniğin iç işleyişini planlama ve yönetme,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması,
 • Kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verilmesi,
 • İlaç ve tıbbi cihaz temini.
[/vc_column_text][vc_separator color=”white”][woodmart_title align=”left” tag=”h3″ title=”5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI” woodmart_css_id=”6323117544990″ title_width=”100″][vc_column_text css=”.vc_custom_1663242640309{margin-bottom: 0px !important;}” el_class=”text-larger” text_larger=”no”]Kişisel verileriniz, kamu sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetleri amacıyla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan şartlara tabi olarak

TC Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler başta olmak ancak bu kurumlar ile sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde ilgili makamlarla, Gizlilik sözleşmeleri kapsamında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile ve yetki sahibi kanuni temsilciler ile paylaşılabilecektir.[/vc_column_text][vc_separator color=”white”][woodmart_title align=”left” tag=”h3″ title=”6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ” woodmart_css_id=”632311a62d406″ title_width=”100″][vc_column_text css=”.vc_custom_1663242677513{margin-bottom: 0px !important;}” el_class=”text-larger” text_larger=”no”]Kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesine ilişkin uygulanacak usul ve esaslar “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” belgesinde düzenlenmiş ve yayımlanmıştır.[/vc_column_text][vc_separator color=”white”][woodmart_title align=”left” tag=”h3″ title=”7. İNTERNET SİTESİ ARACILIĞIYLA İŞLENEN VERİLER” woodmart_css_id=”632311cb5f363″ title_width=”100″][vc_column_text css=”.vc_custom_1663242719660{margin-bottom: 0px !important;}” el_class=”text-larger” text_larger=”no”]İnternet sitemizdeki iletişim ve randevu formları aracılığıyla işlenen kişisel veriler, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi amaçlarıyla elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

İnternet sitemizde işlenen veriler, üçüncü kişi veya taraflarla paylaşılmamaktadır. Veriler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren yer sağlayıcılara 256 BIT SSL şifreleme sertifikasıyla transfer edilmekte, güncel anti-virüs ve güvenlik duvarı tedbirleriyle muhafaza edilmekte ve veri güvenliğinin denetimi sağlanmaktadır.[/vc_column_text][vc_separator color=”white”][woodmart_title align=”left” tag=”h3″ title=”8. VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) HAKLARI” woodmart_css_id=”632311f2f1303″ title_width=”100″][vc_column_text css=”.vc_custom_1663242778400{margin-bottom: 0px !important;}” el_class=”text-larger” text_larger=”no”]Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde hükmünce ilgili kişi hakları:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi haklarına ilişkin başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”  hükümlerine uygun olarak “Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla iletebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” color=”black” align=”left” css_animation=”bounceInDown” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.denthaus.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2Fdenthaus-kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]